Probleemschets Huiselijk Geweld

Voordat we ingaan op huiselijk geweld is het van belang om stil te staan bij geweld in het algemeen. Geweld gaat steeds om de vraag hoe mensen met elkaar omgaan. Het geweld vindt immers plaats in verschillende contexten: thuis in het gezin tussen partners, in het publieke domein tussen mensen, op school tussen leerlingen, op het werk tussen collega’s en na afloop van een voetbalwedstrijd door hooligans. De geschiedenis heeft ons ook laten zien dat geweld op groepsniveau plaatsvindt tussen etnische groepen en tussen landen. In sommige gevallen is er sprake van genocide: het doelbewust willen uitroeien van een etnische groep.

De vraag die rijst is: waar komt dit geweld allemaal vandaan? Is het mogelijk om geweld in de verre toekomst drastisch te verminderen? Zijn mensen in staat om “anders te denken”, “anders met elkaar om te gaan”, waardoor geweld veel minder plaatsvindt? Indien, ja, hoe zouden we dit kunnen bereiken?

RH-I richt zich op huiselijk geweld, met name op het geweld dat plaatsvindt tussen partners. Dit heeft enkele praktische voordelen om geweld in het algemeen te begrijpen. Bij partnergeweld gaat het om langdurige afhankelijkheidsrelaties tussen twee personen. In deze afhankelijkheidsrelaties kunnen we zien hoe “hoe mensen denken”, “hoe ze met elkaar omgaan” en het (huiselijk) geweld ontstaat. Bij huiselijk geweld kan onderscheid worden gemaakt tussen lichamelijk, psychisch en seksueel geweld. Veel geweld tussen partners blijft verborgen en is niet bekend waardoor we een te beperkte inzicht hebben in de oorzaken en verschijningsvormen van partnergeweld. Het is belangrijk dat veel meer mensen ons vertellen over hun levenservaringen met partnergeweld. Hoe meer inzicht in de oorzaken en verschijningsvormen van partnergeweld, hoe beter we kunnen werken aan vermindering van het geweld.

Hoewel partnergeweld beschouwd wordt als een universeel en veelvoorkomend kwaad, zijn er ook veel huwelijkspartners die niet of nauwelijks geweld tegenover elkaar gebruiken. In deze gezinnen “denken mensen op een bepaalde manier” en “gaan ze op een bepaalde manieren met elkaar om”, waardoor het geweld niet of nauwelijks plaatsvindt.

RH-I maakt geen discriminerend onderscheid tussen groepen op basis van etniciteit en religieuze achtergrond. Partnergeweld komt voor bij alle groeperingen.

RH-I beoogt twee doelen te bereiken met betrekking tot partnergeweld:
1. Bijdragen aan meer inzicht in de oorzaken en verschijningsvormen van partnergeweld.
2. Bijdragen aan kennis over hoe partnergeweld voorkomen kan worden.
Hiervoor wil RH-I wetenschappelijk onderzoek verrichten en boeken schrijven.
Om tot deze resultaten te komen hebben we naast financiële middelen, mensen nodig die ons kunnen vertellen over hun levenservaringen met partnergeweld. Dit kunnen mensen zijn die slachtoffer of pleger van partnergeweld zijn.

Contact
Heeft u vragen of wilt u contact over partnergeweld dan kunt u contact opnemen met socioloog Benaissa Hallich.

Benaissa Hallich
E-mail: b.hallich@rh-i.nl
Tel: 06-3450-4287

U kunt ook contact opnemen via onderstaande formulier.

Reacties gesloten

 • Contact

   

  Benaissa Hallich
  b.hallich@rh-i.nl
  Tel: 06-3450-4287

   

  U kunt ook contact opnemen via onderstaande formulier.