Probleemschets radicalisering

Etnische polarisatie, radicalisering en terrorisme nemen relatief gezien toe. De ambities van extremistische sociaal politieke bewegingen en de voedingsbodem van radicalisering en polarisatie spelen hierbij een belangrijke rol. De huidige gevoerde strijd en de toepassing van internationaal terrorisme van politieke en sektarische bewegingen zoals ISIS en El Qaida zijn in het verleden uitgewerkt in een manifest getiteld “The Management of Savagery: The Most Critical Stage Through Which the Umma Will Pass” door schrijver Abu Bakr Naji. Deze politieke en religieuze sektarische groepen geloven vanuit strategisch oogpunt in het gebruik van terrorisme, de toepassing van professionele barbarisme en een uitputtingsstrijd om islamitische landen en het westen te polariseren, ontwrichten en zo de macht te grijpen[1].
Om leden en sympathisanten te werven en vijanden te terroriseren willen ze via sociale media gebruik maken van propaganda en daarbij inspelen op de voedingsbodem van radicalisering (identiteitsproblemen, ervaren onrecht, onvrede over sociale en politieke resultaten, politieke uitsluiting).

ISIS heeft de islamitische wereld willen laten zien dat de oprichting van een islamitisch wereldkalifaat reëel is, maar dat geweld hiervoor een noodzakelijk middel is. Een doel hebben ze inmiddels bereikt: de jihad is uit de fles (althans vanuit het perspectief van salafi jihadisten). De hoop en de ambitie om door middel van geweld de islam te laten overwinnen over al-kufr (niet-islamitische levensbeschouwingen) is gegroeid. Radicale jongeren willen graag een bijdrage leveren aan de overwinning van de islam en zijn hiervoor bereid om aanslagen te plegen tegen (onschuldige) burgers.

Door de religieuze en politieke ambities en de voedingsbodem van radicalisering en polarisatie zal de problematiek van islamitisch radicalisme in de komende decennia blijven voortbestaan, waarbij er reële risico’s bestaan voor bedreiging van de maatschappelijke vrede in westerse en islamitische samenlevingen. De aanslagen in Europa hebben al laten zien dat het westen niet weerbaar is tegen invloeden van extremistische radicalen.

Een belangrijke uitdaging is de vraag hoe de samenleving weerbaar gemaakt kan worden tegen radicalisering en polarisatie.

RH-I wil door middel van kennis een bijdrage leveren aan preventie van islamitische radicalisering en versterking van stabiliteit in Nederland.

[1] https://counterjihadreport.com/2015/11/13/the-management-of-savagery/

Reacties gesloten

 • Contact

   

  Benaissa Hallich
  b.hallich@rh-i.nl
  Tel: 06-3450-4287

   

  U kunt ook contact opnemen via onderstaande formulier.